Hata mesajı

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /var/www/vhosts/ethemuguzosgb.com/httpdocs/includes/file.phar.inc).

MEVZUAT

TMGD 25.04.2015 SINAV SORU VE CEVAPLARI

1-      Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında , sürücü her  4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir?

a)      UN 1156

b)      UN 3221

c)       UN 1230

d)      UN 3102

e)      UN 3111

CEVAP E ŞIKKI

REF. SICAKLIK KONTROLÜ İÇİN TABLO A SÜTUN19: S4 ile BELİRTİLİR.

 

2-      PG- I’ e ait bir alevlenir sıvı ile PG-II ye ait aşındırıcı madde karıştırılmıştır. Yeni madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a)      UN 3286

b)      UN 2921

c)       UN 3301

d)      UN 2924

e)      UN 1992

CEVAP A şıkkı, ref. 2.1.3.10: 3,I + TABLOA SUTÜN 5: 3+8 ve TABLOA SÜTUN 4: I

3-      PG I olan UN 2801 nolu tehlikeli madde aşağıdaki kodu verilen hangi tankta taşınabilir?

I-S4CN

II-L10CH

III-L15CH

IV-LGBH

V-PIOBH

A) II ve III B) I ve V C)II,III,IV D) II,IV E) SADECE I

CEVAP A ŞIKKI,TABLOA SÜTUN12: L10BH + ref.4.3.4.1.1

4-      UN 1199 nolu tehlikeli madde taşınmaktadır. Taşıma evrakında sırasıyla aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaktadır?

a)      FURALDEHİTLER,6.1/3,PGII,UN 1199

b)      UN1199,FURALDEHİTLER,6.1(3),II

c)       UN1199,FURALDEHİTLER,6.1(3),PGII,(D/E)

d)      UN1199,FURALDEHİTLER,6.1(3),PGII,(B/E)

e)      UN1199,FURALDEHİTLER,6.1(3),(D/E),PGII

CEVAP C ŞIKKI, REF. 5.4.1.1.1 a,b,c,d,k + tabloA sütun15: D/E

 

5-      Tünel kodu B olan bir tünelden aşağıdakilerden hangisini taşıyan araç geçmez?

a)      Tankta UN 1203 maddesi taşıyan araçlar

b)      Dökme olarak UN 1361 maddesi taşıyan araçlar

c)       10 kg’lık UN 0114 maddesi taşıyan araçlar

d)      Tankta UN 1935 maddesi taşıyan araçlar

e)      100 kg’lık UN 1935 ve PGI maddesini ambalajlı şekilde taşıyan araçlar

CEVAP C ŞIKKI, TABLO A sutün15 +REF. 8.6.4

6-      Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangisinin sabit tanklarla taşınmasına izin verilir?

a)      UN 1001

b)      UN 1011

c)       UN 1419

d)      UN 1589

e)      UN 0502

CEVAP B ŞIKKI, TABLO A SUTÜN12 BOŞ OLANLAR SABİT TANKTA TAŞINAMAZ, UN1001 İÇİN TABLO A SÜTUN13:TU17, SABİT TANKTA TAŞINAMAZ.

7-      Bir araçta ambalajlanmış olarak aşağıdaki Tehlikeli Maddeler taşınmaktadır. Bu araçta bulunması gereken yangın söndürücü miktarı nedir?

UN1017               1 kutu x 10 kg

UN 2027              1 kutu x 40 kg

UN 2218              5 kutu x 25 kg

UN 2910              500 paket x 25 kg

a)      Toplam        12 kg

b)              "              8 kg

c)               "              4 kg

d)              "              2 kg

e)      Taşıma Kategorisi muafiyeti olduğu için Yang. Sönd. Chazı bulundurmasına gerek yok.

CEVAP ŞIKKI, ref.TABLO A sutün15 + ref.1.1.3.6.4

un1017 10x20=200kg / un2027 40x3=120kg / un2218 125x3=375kg / un2910 taşıma kategorisi 4 için hesaplanmaz.  TOPLAM 695 kg, yani 1000 kg altında olduğundan 1.1.3.6 muafiyetinden faydalanır, ref.1.1.3.6.2'ye göre (8.1.4.2ila8.1.4.5) 1adet 2kg yangın söndürücü gereklidir.

8-       UN 1061 nolu tehlikeli madde taşıyan sabit tankın lt başına taşıyabileceği azami kütle nedir?

a)      0,4 kg

b)      0,58 kg

c)       0,61 kg

d)      1,5 kg

e)      1,9 kg

cevap B şıkkı, ref.4.3.3.2.5

9-       6HG2 ambalaj kodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      Bu bir kompozit ambalajdır.

b)      Dışta fiber levha kutuya  sahip plastik  kabdır.

c)       İç kabın azami kapasitesi 60 lt dir.

d)      İç kabın azami net kütlesi 75 kg dır.

e)      Fiber levha kutunun azami net kütlesi 400 kg dır.

Cevap E şıkkı, REF.6.1.2.7 + REF.       6.1.4.19

10-   Aşağıdaki maddelerden hangisi 4.3 kapsamına giren madde değildir?

a.       Potasyum metal alaşımlardır.

b.      Alkali toprak metal alaşımlardır.

c.       Organometalik maddelerdir.

d.      Fosfor ve demir bileşimlerdir.

e.      Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkaran maddelerdir.

Cevap D şıkkı, REF.2.2.43.3

11-   Aşağıdaki taşımalardan hangisini yapmak için şoförn ADR eğitim belgesi (SRC5) almasına gerek yoktur?

a) UN0336 nolu maddeden toplam 10 ton ambalajlı taşıması

b)UN1300, PGIII olan maddeden 5 lt’lik iç ambalajlarda 30 kg'lık dış ambalajlarda araçta toplam 10 ton taşıması

c) UN1203 nolu maddeden tankerle taşıması

d) Ambalajlı olarak 5kg’lık UN2912 nolu madde taşınması

e) UN1308 nolu maddeden tank ile taşınması

CEVAP B şıkkı. SRC5 ehliyetli sürücü bulundurulmaması için muafiyetlerden faydalanması gerekir. Tank ile taşımacılık yapılması durumunda muafiyet yoktur. A ve D şıkkı için 1.1.3.6 muafiyeti yoktur. E şıkkı için 3.4 sınırlı miktar muafiyetinden faydalanabilir. Not: Sınırlı miktar muafiyetinde araca yükleme için ağırlık sınırlaması yoktur, iç ambalaj ve dış ambalaj ağırlığında vardır.

12-               Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli katı maddeler için aşağıdaki ambalajlardan hangisi kullanılır?

a)      6HD1

b)      3A

c)       4F

d)      5M1

e)      1D

CEVAP B şıkkı, REF.4.1.3.4

13- Aşağıdaki yapılan taşımalardan hangisinde akü ana şalterinin olmasına gerek yoktur?

A)     UN 2350 tankla taşınmasında kullanılan araç

B)      UN 1001 tankla taşınmasında kullanılan araç

C)      MPÜB’de yapılan tehlikeli maddenin taşınmasında

D)     UN 1202 maddesinin (640L) tank konteynerla taşınması

E)      EX/III araçla yapılan patlayıcı madde taşınması

CEVAP D şıkkı,

REF.9.2.1.1 TABLO, FL ve EXIII araçları için akü ana şalteri gerekir. TABLO A sutün14’te FL ve EXIII dışında bir seçenek olursa, akü ana şalteri gerekmez.  REF.9.2.1.2: MPÜB’ler de EXIII zorunluluklarını yerine getirmelidir. UN1202 tabloA’da 3 tane var, 640L ifadesinde 2nci sıradaki madde için geçerlidir, bu maddenin tabloA sütun14’te AT yazdığından akü ana şalteri gerekmez.

14-      UN1017 nolu tehlikeli maddeden 20.000 kg bir miktar tank ile taşınmaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      Taşıma yapacak aracın ABS sistemi olmalıdır.

b)      Tank 6 yılda bir periyodik bakım yapılmalıdır.

c)       Araçta göz durulama sıvısı bulundurulmalıdır.

d)      Bu taşıma AT tipi araç ile yapılmalıdır.

e)      Bu taşı için kullanılan tank asgari 6000 lt su kapasitesine sahip olmalıdır.

CEVAP E şıkkı

a)      Doğru, Ref.9.2.1.1 Tablo A sutün14:AT ve 16tondan fazla olduğundan ABS FREN sistemi zorunludur.

b)      Doğru, Ref.6.8.3.4.6

c)       Doğruı, Göz durulama sıvısı için REF.8.1.5. Ref. Tablo A sütun5: 2.3, 5.1, 8, Göz durulama sıvısı bulundurmalıdır.

d)      Doğru, Tablo A sutün14:AT

e)      Yanlış, 1.2.1 tanımlar.

 

 

 

 

15- Aşağıdaki maddelerin hangisinde taşıma ünitesi başına miktar sınırlandırması vardır?

a)      UN 3235

b)      UN 3224

c)       UN 0105

d)      UN 0337

e)      UN 1323

CEVAP E şıkkı, REF.7.5.5.2 / tablo A s.3a+3b

16-         Sürücüye verilmek üzere Yazılı Talimat hazırlanması aşağıdaki hangi durumlarda zorunludur?

a)      UN1965 nolu 11 kg gaz içeren 10 tüpün taşınmasında

b)      UN1418 nolu tehlikeli maddenin dökme olarak taşınmasında

c)       1A1 ambalajında 200 litrelik UN1903 nolu maddenin taşınmasında

d)      UN1331 tehlikeli maddenin ambalajlı olarak taşınmasında

e)      UN2909 nolu maddeden 1900 kg ambalajlı taşımasında

CEVAP B şıkkı, yazılı talimatın hazırlanması için ADR’den muafiyet olmaması gerekiyor. Dökme taşımacılık ADR’den muaf olamaz.

17- Patlayıcı maddelerin alt sınıflarının tehlikelerine göre yüksekten alçağa doğru hangisidir?

a)      1.1- 1.5-1.2 -1.3 -1.6 -1.4

b)      1.1- 1.2- 1.3- 1.4-1.5-1.6

c)       1.6-1.5-1.4-1.3-1.2-1.1-1.6

d)      1.5-1.4-1.3-1.2-1.1-1.6

e)      1.1-1.5-1.4-1.3-1.6-1.2

CEVAP A şıkkı  REF.5.3.1.1.2

18- UN 1202 kodlu maddelerin taşınması için 3H1/Y 150/S/06 12 Ambalaj sertifika koduna göre bidon hangi  yıla kadar kullanılabilir?

a)      2015

b)      2017

c)       2019

d)      2021

e)      2023

Cevap B şıkkı, Ref.6.1.3.1 (b) + 6.1.2.7 tablo + ref.4.1.1.15

19- Bir OHK (IBC) içinde 70°C kaynama noktasına sahip bir madde var ise, bu OHK ’nın maximum doldurma oranı ne olmalıdır?

a)    Kapasitenin %90

b)    Kapasitenin %92

c)    Kapasitenin %94

d)    Kapasitenin %96

e)    Kapasitenin %98

CEVAP B şıkkı, Ref.4.1.1.4

 

 

 

 

 

20- UN 3136 soğutularak sınıflandırılmış TRİFLOROMETAN araç üstü sabit tankla taşınmaktadır. Tankın periodik kontrolleri kaç senede yapılır?

a)       Her sene

b)      6

c)       8

d)      10

e)      12

CEVAP E Şıkkı, ref.6.8.3.4.6

21-ADR’ye göre MPÜB (memu) araçlarına hangi tip dökme konteyner uygundur?

a)      Sadece BK2 koduna sahip dökme konteyner

b)      ADR bölüm 7.3.3 te belirtilen

c)       Sadece BK1 koduna sahip dökme konteyner

d)      ADR  ye göre tehlikeli madde taşıması için tüm konteynerler

e)      Sadece ADR’ye göre VV2  6.1.4kurallarına uygun kapalı konteyner

CEVAP A şıkkı,  ref. 6.12.2.2

22- 1A2/Y 150/S/02 ambalajı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Çıkarılabilir başlıklı çelik bir varildir.

B. İkinci ayda üretilmiştir.

C. Sıvı taşımaya yönelik tasarlanmış bir ambalajdır.

D. Ambalajlama grubu I için kullanılabilir.

E. "150" nispi yoğunluğu ifade eder.

CEVAP A şıkkı, ref. 6.1.3.1 + ref.6.1.2.7

23- Aşağıda UN numaraları verilen maddelerin hangileri B tünelinden geçer?

I. Ambalajlı UN 1428 maddesi

II. Dökme taşınan UN 2067 maddesi

III. Tankla taşınan UN 2204 maddesi

A. Sadece I             B. I, II, III          C. Sadece II                D. I, II        E. II, III

CEVAP D şıkkı, Ref. TABLO A Sütun15 + 8.6.4 tablo.

24- UN 2001 aşağıdaki araçlardan hangisi ile taşınabilir?

I-AT,      II-EXII,  III-EXIII,               IV-FL    V-OX,   

a)      Sadece 1

b)      Sadece I ve IV

c)       II ve IV

d)      I ,IV ve V

e)      I, II ve IV

CEVAP d şıkkı, REF. TABLOA Sütun14 + 7.4.2

25-Bir taşıma ünitesinde 50 kg UN 3473,  10 kg UN 1005, 10 kg 3101 ve 800 kg UN 2908 maddeleri taşınmaktadır. Taşıma ünitesinde bulundurulması gereken asgari yangın söndürücü kapasitesi nedir?

A. 6 kg                   B. 12 kg                 C. 8 kg   D. 4 kg   E. 2 kg                  

CEVAP E şıkkı,

Ref.       Tablo A sürun15: taşıma kategorisi + ref. 1.1.3.6.4, toplam 750 kg.

1.1.3.6muafiyetinden dolayı, ref.1.13.6.2’ye göre 2 kg yangın söndürücü

26- sınıf 2 kapsamındaki tehlikeli maddeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.                    Daima yüksek basınçlar

II.                  Tanklarda taşınır

III.                Yalnızca basınçlı silindirlerde taşınır

IV.                Kritik sıcaklık şartlarında taşınır

V.                  Daima gaz halindedir.

a)      I,IV

b)      II, V

c)       III, IV

d)      II, IV

e)      I ve II

CEVAP B şıkkı, Ref. 4.3.3 + Ref.2.2.1.1

27- Aşağıdaki talimatlardan hangileri ambalajlı taşıma içindir?

I. OHK 01 (IBC 01),           II. R001,                               III. T50, IV. LGBF,             V. P200

a)      I ve II

b)      II ve III

c)       I, II ve IV

d)      III  ve V

e)      I,II ve V

Cevap E şıkkı,Ref. 4.1.3.1

28- Aşağıdaki maddelerin hangisinin yada hangilerinin taşınması yasaktır?

I-                    Uyumluluk sınıfı B olan yükler

II-                  Uyumluluk sınıfı K olan yükler

III-                UN 0337

IV-               Uyumluluk grubu D olan yükler

V-                 UN0020 VE UN 0021

a)      II , V

b)      I, II,IV

c)       I, III

d)      II, IV, V

e)      I, II, IV,V

Cevap A şıkkı, ref.2.2.1.2

29- Aşağıdaki hangi durumlar için güvenlik planı yapılmalıdır?

I.                    Tankta 4000 lt UN 1786

II.                  Tankta 2900 lt UN 1410

III.                5000 lt aşındırıcı madde (AG II)

VI-               Ambalajlı olarak 30 kg UN 2555

a)      I,II ve III

b)      I, II, IV

c)       I ve II

d)      I, III ,IV

e)      III ve IV

CEVAP C şıkkı, Tablo A sütun 3a,3b ve 4 ve Ref.1.10.3.1.2

30-  UN 2817 PG III olan tehlikeli madde taşıyan bir araçta ADR ‘ye göre aşağıdakİ teçhizatlardan hangilerini almaları gerekir?

I.                    Kanalizasyon örtüsü

II.                  Yedek lastik

III.                Göz durulama sıvısı

IV.                Acil durum maskesi

V.                  Toplama kabı

a)      Sadece I ve III

b)      I , II ve III

c)       III ve IV

d)      I , III , IV ,V

e)      II ve V

CEVAP D şıkkı, Ref.Tablo A sütun5 + ref.8.1.5

31- 1.2E ve 1.2C alt gruplarına ait UN 0321 ve UN 0328 patlayıcıları için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Karışık yüklenebilirler.

II. Aynı pakette ambalajlanamazlar.

III. Net patlayıcı kütlesi 3000 kg'ı aşarsa EX/III aracında taşınabilirler.

A. Sadece I         B. I, III  C. Sadece II        D. I, II   E. I, II, III

Cevap B şıkkı, ref:

I-Ref.. 7.5.2.2

II-Ref. 2.2.1.1.6 not5 YA DA Tablo A sütun9b MP hükümleri

III-Ref.7.5.5.2

32-Aşağıdaki hangi araçlarda ADR araç onay sertifikası olmalıdır?

I. Kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sökülebilir tank taşıyan araç

II. Kapasitesi 6 m3'ten fazla olan tank konteyner

III. Kapasitesi 1 m3'ten fazla olan tanker

IV. UN 0027 taşıyan, net patlayıcı kütlesi 1000 kg olan araç

A. I, II          B. I, III, IV              C. II, IV                D. II, III                 E. Hepsi       

CEVAP E şıkkı, Ref. 9.1.3 + ref.9.1.1.2

 33- hangi durumda kaza raporu hazırlanmaz?

I-                    Taşıma Kategorisi “2” olan maddeden 330 kg tankta

II-                  Sınıf 6.2 kapsamında 10 kg’lık kaplarda

III-                Taşıma Kategorisi “0” maddenin 45 kg kaplarda

IV-               3 gün İş göremezlik raporu

V-                 Radyoaktif materyal salınımı halinde

a)      III ve IV

b)      II ve III

c)       I ve III

d)      I, III, V

e)      III ve V

CEVAP C şıkkı,Ref.1.8.5.3

 

34- UN 1071 maddesi aşağıdaki tanklardan hangisi ile taşınabilir?

I.                    CXBH

II.                   CXCH

III.                 CX DH

IV.                CX DN

a)      I, II, III

b)      I, II, IV

c)       II ve IV

d)      III ve IV

e)      Sadece I.

CEVAP A şıkkı, Ref. TABLO A sütun12 + Ref. 4.3.3.1.2

35- Gaz ve gaz karışımlarını ihtiva eden ambalajların üzerinde aşağıdakilerden hangisinin ilaveten olması gerekir?

I.                    Uygun taşıma adı

II.                  Tehlike ikaz etiketi

III.                Turuncu renkli plaka

IV.                Sonraki periyodik muayene tarihi

V.                  Doldurma kütlesi ve kabın darası

a)      II , IV ,V

b)      I , II , IV

c)       II ve IV

d)      I ve IV

e)      I , IV ve V

CEVAP E şıkkı, Ref.5.2.1.6

36-1272/2008/EC tüzüğüne göre aşağıdakilerden hangi risk ifadeleri çevre için tehlikeli madde (sulu çevre) olarak değerlendirilir?

I.                    R40

II.                  R50

III.                R50/53

IV.                R51/53

V.                  R50/58

a)      II , IV ve V

b)      I, II, IV

c)       II, V

d)      I, II, III

e)      II,III, IV

Cevap E şıkkı, 2.2.9.1.10.5

37) Aşağıdakilerden hangileri sabit bir tankın onay sertifikasında bulunması gereken bilgilerdendir?

I. Kapasite

II. Üretim yılı

III. Tank üreticisinin seri numarası

IV. Tank kodu

A. I, II   B. II, III  C. I, IV  D. II, III, IV            E. I, III

CEVAP D şıkkı, Ref. 9.1.3.5

38- UN 4C2/Y136/S/14/TR/TSE*105 olarak verilen bir ambalaj sertifika kodu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I.                    Kompozit  ambalaj

II.                  Azami net kütlesi 400 kg

III.                Toz geçirmez olmalıdır.

IV.                Ambalaj grubu II ve III içindir

V.                  Katı malzemelerin taşınmasına yönelik tasarlanmıştır.

a)      I, IV

b)      I, II, III

c)       III, V

d)      II, III ,IV , V

e)      Hepsi

Cevap D şıkkı, Ref.6.1.3.1 + Ref.6.1.2.7

39)         Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

                I-             450 lt’den çok kapasitesi olan tank konteyner sökülebilir tank olarak tanımlanır.

                II-           Gazları taşımak için kullanılan tank konteynerlerinin kapasitesi 450 lt’den büyüktür.

                III-          450 lt’den fazla kapasitesi olan çok modlu tanka portatif tank denir.

                IV-          450 lt’den fazla ancak 4 m3’ten az kapasiteye sahip ambalajlara büyük ambalaj denir.

a)      I ve II

b)      I ve IV

c)       II ve IV

d)      III ve IV

e)      Hepsi

CEVAP B şıkkı, ref.1.2.1 tanımlar

40) Bir tanker içerisinde Sodyum Hidroksit çözeltisi, PG II taşınmaktadır. Takılacak turuncu plaka üzerindeki tanımlama ve BM numarası ne olmalıdır ve tehlike ikaz levhası aracın neresine takılmalıdır?

 

A. 80/1823, Aracın iki yanına ve arkasına

B. 80/1823, Aracın iki yanına, önüne ve arkasına

C. 80/1824, Aracın iki yanına ve arkasına

D. 80/1824, Aracın iki yanına, önüne ve arkasına

E. Hiçbiri

CEVAP C şıkkı, Tablo B + Tablo A sütun20 + ref.5.3.1.4

MEVZUAT

HİZMET YÖNETİM HEDEFLERİ
YÖNETİM POLİTİKASI
TMGD-13.12.2014 SINAV SORULARI
TMGD-13.12.2014 SINAV CEVAPLARI
TMGD 25.04.2015 SINAV SORU VE CEVAPLARI
TMGD 14.02.2015-18 SORU VE CEVAPLAR
TMGD 06.06.2015 SINAV SORULARI
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Alt İşverenlik Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
4857 Sayılı İş Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İdari Para Cezaları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
NEDEN ETHEM UĞUZ OSGB ?
Ethem UĞUZ | OSGB, Antalya İş Güvenliği, Antalya Osgb, Antalya Risk Analizi
"İşimizi gerçekten severek yapıyoruz."
"Disiplinli ve programlı çalışıyoruz."
Hizmet verdiğiniz sektör her ne olursa olsun, çalışma şartlarınız ne şekilde düzenlenirse düzenlensin; eğer o alanda başarılı olmak istiyorsanız mutlaka belli programlar çerçevesinde disiplinli bir şekilde çalışılması gerektiğine inanıyoruz. 
İş Güvenliğinde Ne Kadar Bilgilisiniz ?
CAPTCHA
Bu soru sizin bir insan olup olmadığınızı denetlemek ve otomatik spam gönderilerini önlemek içindir.
Resimli CAPTCHA
Resimde görünen karakterleri girin.