Hata mesajı

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /var/www/vhosts/ethemuguzosgb.com/httpdocs/includes/file.phar.inc).

MEVZUAT

TMGD 14.02.2015-18 SORU VE CEVAPLAR

1) ADR gerekliliklerinden hangisi 3000 lt kapasiteli sabit tankta, 300 lt UN 1466 taşınmasında gereklidir?

I- Sürücü SRC 5 temel ve tank eğitimi aldığını beyan eden ADR sürücü sertifikası SRC 5 e sahip olmalı

II- Araç yakıt tankı, topraklama işareti ile işaretlenmeli

III-Sürücü yol kenarı denetiminde tankın ara ve periyodik muayene raporunu denetim görevlisine ibraz etmeli

IV-Taşıma evrakında “özel hüküm 640F” ibaresi yer almalı

V-Araç sürücüsü yol kenar denetiminde kimlik bilgilerini ibraz etmek durumunda

a-I-II ve V

b-I ve V

c-III, IV ve V

d-I,II,III ve IV

e-Hepsi

cevap B şıkkı
I-Doğru, tank ile taşımacılıkta muafiyetten faydalanılamaz.  Ambalajla taşımacılık söz konusu olsaydı, 1.1.3.6 muafiyetinden faydalanabilirdi.Ref. 8.2.2.4'e göre SRC5 ehliyeti ve tank ile taşımacılık uzmanlaşma eğitimi almalıdır.

II-Yanlış,Tablo A sütun 14: AT.  9.2 tabloya göre AT araçları için yakıt tankı zorunluluklarına tabii değildir.

III-Yanlış, -8.4'e göre böyle bir zorunluluk yok.

IV-Yanlış,Tablo A sütun6'da 640F hükmü olmadığından yazılmaz.

V-Doğru, ref. 8.1.2.1 (a)'ya göre kimlik bilgileri gerekiyor.
 

2) Aşağıda UN numaraları verilen maddelerden hangisi ciddi sonuclara neden olabilecek maddelerdendir?

a-UN 1040

b-UN3077

c-UN3373

d-UN1596

e-UN1233

Cevap A şıkkı, Ref. 1.10.3.1.2'ye göre UN1040 maddesi  Tablo A sütun3a'da sınıf2, 3b'de sınıflandırma kodu 2TF.
3) Aşağıdaki maddelerden hangileri sınıf 6.1 kapsamına giren maddelerdir?

1- Çözelti içinde zehirli gazlar

2- Pestisitler

3- Bulaşıcı maddeler

4- Parlayıcı zehirli maddeler

5- Parlama sıcaklığı 23’den düşük olan solunum yoluyla çok zehirli olan sıvılar


a-1-2

b-2-5

c-3-5

d-1-5

e-Hepsi

CEVAP b şıkkı, REF. 2.2.3.1.2 + 2.2.61.3 dipnot j


4) UN 0362 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araçlar arası mesafe ne kadardır)

a) 20 mt

b) 30 mt

c) 40 mt

d) 50 mt

e) 60 mt

CEVAPAçıklama: :D D şıkkı, Ref. Tablo A sütun19: S15) Un 2879 nolu tehlikeli madde hangi kod ile taşınır?

a) L10CH

b) S4CN

c) L1.5CH

d) LGBH

e) P10BH

CEVAP:A
tablo A sütun 12: L10BH. 4.3.4.1.1

6)Güvenlik danışmanı hangi madde kaybını raporlamalıdır?

a) UN 1307, 250 l

b) UN 1182, 50 l

c) UN 1188, 900 l

d) UN 1266, 250 l

e) UN 1265, 30 l

CEVAP:B ref. Tablo A sütun 15: Taşıma kategorisi 1, 1.8.5.3 ürün kaybı (a).7) 1.5D ve 1.2 etiketleri taşıyan araçlar nasıl işaretlenmelidir?

a) 1.5

b) 1.2

c) 1.4

d) 1.6

e) 1.1

CEVAP:E ref. 5.3.1.1.28) 50H/Y/0402/D/ABCD 987/0/800 hangisi yanlıştır?

a) Büyük sert

b) 2002 imal yılı

c) İstifleme ağırlığı 800 kg.

d) Azami brüt ağırlığı 800 kg.

e) PG2 ve PG 3 taşınabilir

CEVAP:C ref. 6.6.3.1 
 
9) UN2814 numaralı tehlikeli madde taşımacılığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur;


I UN ambalajlı sertifika kodunda “sınıf 6.2” ifadesi yazmalıdır.

II Taşıma evrağında sorumlu kişi bilgileri ve telefon numarası bulunmalıdır.

III İnsanlar ve hayvanlar için bulaşıcı maddedir.

IV Ebola virüsü bulaşmış insanın tedavisi sırasında oluşan tıbbi atık Kategori A olarak sınıflandırılır.

V Tekli ambalajda taşınabilir.


A I, II, IV

B I ve III

C II, IV, V

D Hepsi

E I, II, III, IV


cevap E şıkkı

I- Doğru,6.3.4.2 (c)

II-Doğru,5.4.1.2.4

III-Doğru, ref. 2.2.62.1.4.1 NOT (a)

IV-Doğru, ref. 2.2.62.1.4.1 UN2814 KATEGORİA TABLOSU

V-yanlış, ref. Tablo A sütun 8: P620


10) Ambalaj içinde UN 1230 taşınan bir araçta aşağıdaki hangi kişisel ve genel koruyucu teçhizatlar ilave olarak bulundurulması gerekir?

I- Kürek

II- Gaz Maskesi

III- Gözlük

IV- Kova (Toplama kabı)

V- Kanalizasyon örtüsü

VI- Çekiç


A) I ve III

B) I, II ve IV

C) I, IV ve V

D) I,II,IV ve V

E) I ve II

CEVAP D şıkkı,  Ref.Tablo A SÜTUN 5: sınıf3+sınıf6.1 ve ref.8.1.5.3

11) Çelik varilin içinde kaynama noktası 199 C olan bir madde var. Varilin doldurma oranı kaçtır?


A. 90

B. 96

C. 94

D. 92

E. 95

CEVAP C şıkkı,  Ref. 4.1.1.4

12) UN 3153 numaralı tehlikeli madde taşıyan tankın litre başına taşıyabileceği azami kütle nedir?

a) 0,5 kg.

b) 1,14 kg.

c) 0,6 kg.

d) 2,5 kg.

e)0,86 kg.
CEVAP B şıkkı, ref.4.3.3.2.5

13) 3B1 ambalaj kodu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I. Sabit başlıktaki tahliye veya doldurma deliğinin çapı 7 cm.’i geçmez.

II. Bir bidondur.

III. Bir kompozit ambalajdır.

IV. Alüminyumdan yapılmıştır.

V. Net kütle 120 kg’dır.


a) I,II,III

b) I,III

c) II,III,IV

d) I,II,IV,V

e) Hepsi

CEVAP D şıkkı, REF. 6.1.2.7 Tablo + Ref.6.1.4.4
 

14) Bir ambalaj paketin üzerinde aşağıda verilen UN sertifikasyon kodu bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ambalaj için yanlıştır?

UN 21HA2 /Y/03 08/TR/ART-6787/0/1500

A) 21HA2: Bu ambalaj katı maddelerin 0,1 bardan fazla basınç altında dolumun ve boşaltımın yapıldığı / yapılacağı kompozit bir IBC olup, iç kabı sert plastik, dış kabı ise çeliktir.

B) Y Bu ambalaj içinde PGII ve PGIII olan tehlikeli maddelerin taşınacağını gösterir.

C) 03 08 üretim ay ve yılı

D) ART-6787: Üretimin yapıldığı firmanın kodu

E) 0 Doldurulmadan önce temizlenmesi gerektiği

CEVAP E şıkkı, 6.5.2.1

15) Hangileri ADR Araç Onay Sertifikası Gerektirir?

I. Içinde ambalajlı olarak Sınıf 3 maddelerin taşındığı araçlar

II. Kapasitesi 1 m3’ den fazla sökülebilir tank taşıyan araçlar

III. Kapasitesi 3 m3’ den daha az tank konteyner taşıyan araçlar

IV. Kapasitesi 6 m3 tank konteyner taşıyan araç

V. Ambalaj Sınıf 7 taşıyan araçlar

VI. Kapasitesi 1 m3 batarya taşıyan araçlar

VII. Katı dökme yük taşıyan brandalı araç

VIII. Kapasitesi 1 m3 olan tankerler

cevap II ve V Ref. 9.1.1.2 tanımlar + Ref. 9.1.2 NOT ve 9.1.3

16) ADR 3.5’e göre istisnai miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli maddelerin taşınmalarında aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
 

I- Taşıma biriminin önünde ve arkasında LTD QTY yazısı olmalı

II- Kısım 2’deki sınıflandırma prosedürleri ve ambalajlama grubu kriterlerine tabidir

III- Ambalaj üzerinde LQ yazısı bulunmalı

IV- İç ve dış ambalajlar için taşınan maddeye göre belirli miktarlar aşılmamalı

V- Ambalaj üzerinde UN no olmalı

VI- 4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.4-4.1.1.6 ambalaj şartlarına tabii

VII- Sadece denetlenmiş ambalajlar kullanılılır

VIII- ADR Bölüm 1.3.’teki eğitim şartlarına tabii

IX- Tehlike etiketleri ambalaj üzerinde olmalı
cevap II,VI VE VIII ref 3.5.1.2


17) Aşağıdaki sınıflandırma kodunun hangisi sınıf 5.1 deki nesneleri ifade eder.

a)OW

b)T

c)OTC

d)O3

e)A
CEVAP D ŞIKKI, REF 2.2.51.1.2
 

18) UN 0509 paketli hangi tünel kategorilerinden geçebilir?

a)A

b)E

c)A-B

d)ABCD

e)ABCDE 

Cevap D şıkkı REF.Tablo A sütun15 + 8.6.4

MEVZUAT

HİZMET YÖNETİM HEDEFLERİ
YÖNETİM POLİTİKASI
TMGD-13.12.2014 SINAV SORULARI
TMGD-13.12.2014 SINAV CEVAPLARI
TMGD 25.04.2015 SINAV SORU VE CEVAPLARI
TMGD 14.02.2015-18 SORU VE CEVAPLAR
TMGD 06.06.2015 SINAV SORULARI
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Alt İşverenlik Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
4857 Sayılı İş Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İdari Para Cezaları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
NEDEN ETHEM UĞUZ OSGB ?
Ethem UĞUZ | OSGB, Antalya İş Güvenliği, Antalya Osgb, Antalya Risk Analizi
"İşimizi gerçekten severek yapıyoruz."
"Disiplinli ve programlı çalışıyoruz."
Hizmet verdiğiniz sektör her ne olursa olsun, çalışma şartlarınız ne şekilde düzenlenirse düzenlensin; eğer o alanda başarılı olmak istiyorsanız mutlaka belli programlar çerçevesinde disiplinli bir şekilde çalışılması gerektiğine inanıyoruz. 
İş Güvenliğinde Ne Kadar Bilgilisiniz ?
CAPTCHA
Bu soru sizin bir insan olup olmadığınızı denetlemek ve otomatik spam gönderilerini önlemek içindir.
Resimli CAPTCHA
Resimde görünen karakterleri girin.