Hata mesajı

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /var/www/vhosts/ethemuguzosgb.com/httpdocs/includes/file.phar.inc).

HABER & DUYURU

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 15 Mayıs 2013 Çarşamba - Resmî Gazete Sayı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri:
 
Yasa ve yönetmeliklere göre:
 
İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.
 
İşçi ve idari konumda çalışanlar yasanın kendilerine tanımış olduğu haklar ve sorumluluklar konusunda bilgilendirilmeli, çalışanların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının hazırlanması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.
 
AB Uyum Group çalışanlara ve yöneticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, firmaların çalışma şartlarını da göz önünde tutarak, eğitim salonlarımızda veya firma ortamında çağdaş metotlarla gerçekleştirmektedir. Eğitimler eğer firma bünyesinde istihdam edilmiş iş güvenliği uzmanı varsa, firmanın kendi uzmanı tarafından; Aksi halde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde görevli iş güvenliği uzmanlarınca verilebilir.
 
Hedefimiz bu eğitimleri tüm çalışanlara ve yöneticilere vermek suretiyle yüksek bir iş güvenliği bilinci oluşturmak, böylece iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinin minimize edilmesi ve sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’na erişmektir.
 
Bunu doğrultuda amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek, yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları başta olmak üzere işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirlemek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır.
 
Eğitimler rutin olarak, hangi aralıklarla tekrarlanmalıdır?
 
  1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
  2. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  3. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Eğitimlerin verilmesine ilişkin ilgili diğer yükümlülükler nelerdir?

 
İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.
Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.
 
İş yeri tehlike sınıfına göre eğitim süreleri nedir?
 
  1. Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
  2. Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
  3. Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
  4. olarak her çalışan için düzenlenir.
 
Eğitim verilecek mekanın nitelikleri nelerdir?
 
Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekânda yapılır.
Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır.
Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır.
NEDEN ETHEM UĞUZ OSGB ?
Ethem UĞUZ | OSGB, Antalya İş Güvenliği, Antalya Osgb, Antalya Risk Analizi
"İşimizi gerçekten severek yapıyoruz."
"Disiplinli ve programlı çalışıyoruz."
Hizmet verdiğiniz sektör her ne olursa olsun, çalışma şartlarınız ne şekilde düzenlenirse düzenlensin; eğer o alanda başarılı olmak istiyorsanız mutlaka belli programlar çerçevesinde disiplinli bir şekilde çalışılması gerektiğine inanıyoruz. 
İş Güvenliğinde Ne Kadar Bilgilisiniz ?
CAPTCHA
Bu soru sizin bir insan olup olmadığınızı denetlemek ve otomatik spam gönderilerini önlemek içindir.
Resimli CAPTCHA
Resimde görünen karakterleri girin.