Hata mesajı

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /var/www/vhosts/ethemuguzosgb.com/httpdocs/includes/file.phar.inc).

MEVZUAT

TMGD 06.06.2015 SINAV SORULARI

1.UN 1067 maddesini taşımak için kullanılan portatif tankın cidar kalınlığı kaç mm olmalıdır?

a)      4 mm

b)      8 mm

c)       5 mm

d)      10 mm

e)      12 mm

2. Aşağıdaki maddelerden hangileri ADR ye göre sıvı kabul edilir?

        I.            101,3 Kpa basınçta 20 °C veya daha düşük ilk erime veya erime noktasına sahip maddeler

      II.            50°C sıcaklıkta 440 Kpa buhar basıncına sahip olan maddeler

    III.            ASTM D 435Q-QD test yönetmeliğine göre sıvı olan maddeler

    IV.            101,3 Kpa basınçta ve 20°C sıcaklıkta tamamen gaz halindeki maddeler

      V.            Parlama noktası 60 °C den daha düşük olan maddeler

 

a)      I,III,V  b)  I ve III  c)  I,II ve V  d)  III,IV,V  e)  III ve IV

 

3. UN 0074 maddesi 15 kg bir miktar ambalajlı olarak 7,5 tonluk bir araç ile taşınacaktır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?

        I.            ADR temel eğitimine ilaveten özel eğitim almış olmak

      II.            İç ambalaj 50 gr dan fazla olmamalı ve dış ambalaj en fazla 1,5 kg olmalıdır.

    III.            Araçta en az 8 kg yangın söndürücü bulunmalıdır.

    IV.            Taşıma evrakında maddenin kg cinsinden toplam  net kütlesi yazılmalıdır

      V.            Araç adr uygunluk belgesine ait exııli araç olmalıdır

 

a.       I ve IV  b II ve III  c. I , II, III  d.II,III, IV   e.II,III, V

 

4.Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangileri sıcaklık kontrolü altında taşınmayı gerektirmez?

a)      UN 3112

b)      SR1 ve SR2 sınıflandırma kodlu tehlikeli maddeler

c)       UN 3224

d)      UN 3231

e)      UN 3239

 

6.  Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangisinin sabit tankta taşınmasına izin verilir?

a)      UN 1001

b)      UN 1011

c)       UN 1419

d)      UN 1589

e)      UN 0509

 

 

 

7. Aşağıdaki hangi durumda hasar raporunun hazırlanması gerekir?

        I.            Un 1594 numaralı tehlikeli maddenin 360 lt kaybı halinde

      II.            Un 1407 numaralı tehlikeli maddenin 40 lt kaybı halinde

    III.            Un 1330 numaralı tehlikeli maddenin 500 lt kaybı halinde

    IV.            En az 3 gün boyunca iş görememezlik ,kişisel yaralanma durumunda

      V.            Ambalajlardan herhangi bir radyoaktif materyalın salınımı halinde

a.I ve II b I,IV,V  c II ve III d hepsi  e hiçbiri

8.  UN 1017 maddesi aşağıdaki tanklardan hangisi ile taşınamaz?

I. P22DH

II. P22BH

III. P26DH

IV. P22CH

 

a)      I,II,IV    b)  II,III,IV    c) II,IV    d)  III ve IV   e) I ve II

9. 11H1/Y/0613/TR/TSE*105/0/1200 olarak verilen bir amnbalaj sertifika kodu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

        I.            Azami brüt kütlesi 1200 Kg dir

      II.            Kompozit ambalaj

    III.            Sert plastik malzemedir

    IV.            Bu ambalaj 2020 yılına kadar kullanılabilir

      V.            İstiflenmeye uygun olarak tasarlanmıştır.

    VI.            Ambalaj grubu II ve III içindir

 

a)      I, IV  b) I,III ve VI  c) III ve VI  d) I,II,III  e) I,III ve V

 

10. Parlama noktası 26°C olan yanıcı sıvı madde ile LC50 soluma yoluyla 1,8 mg/Lt zehirlilik içeren iki madde karıştırılıyor. Bu karışım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

        I.            Karışım maddesinin tehlike sınıfı G1 dir.

      II.            Maddenin Tehlike tanımlama numarası 663 tür.

    III.            BM numarası 2929 dur.

    IV.            Madde tehlike tanımlama numarası 33 tür.

      V.            BM numarası 3384 tür.

a)      II, IV ve V  b) I,II,III c) II,III d)  I,III,IV ve V e) Hepsi

 

11. Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangileri 31HA1 kodlu ambalaj ile taşınır?

a)      UN 1212

b)      UN 1275

c)       UN 1323

d)      UN 1218

e)      UN 1233

 

 

 

13. PGIII e ait bir alevlenir sıvı(parlama noktası 60 °C altı) ile PGII ye ait bir zehirli madde karıştırılmıştır. Yeni madde aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a)      UN 3071

b)      UN 3080

c)       UN 3275

d)      UN 3009

e)      UN 3279

15. UN 1941 aşağıdakı araçların hangisi ile taşınabilir?

        I.            EXII

      II.            AT

    III.            OX

    IV.            EXIII

      V.            FL

 

   a)Sadece II    b)II,III ve V     c) II ve IV     d)  I ve II   e)  II veV

17. Aşağıdaki maddelerin hangilerinin taşınması yasak değildir?

        I.            Uyumluluk grubu E olan yükler

      II.            Uyumluluk grubu C olan yükler

    III.            UN 0021

    IV.            UN 0020

      V.            Uyumluluk grubu D olan yükler

 

a)      II ve IV b) I,II ve IV c)I,II ve V d) I,II,III e) I,II,IV ve V

18. Aşağıdakilerden hangi durumlar için güvenlik planı yapılmalıdır?

        I.            1250 Kg. UN 0440 taşımasında

      II.            2700 Kg. UN 2025 PGI in tankta taşınması

    III.            5000 Kg. UN 2814 taşımasında

    IV.            2500 Lt. UN 2380 in tankla taşınmasında

 

a)      I,II ve IV b) I ve II c) I ve IV d) I,III ve IV e) II ve IV

 

19. UN 2419 olan tehlikeli madde taşıyan bir araçta ADR ye göre aşağıdaki teçhizatlardan hangilerinin olmasına gerek yoktur?

        I.            Kanalizasyon Örtüsü

      II.            2 adet dikilebilir uyarı işareti

    III.            Göz Durulama Sıvısı

    IV.            Göz koruyucu donanım

      V.            Toplama Kabı

a)      I ve III   b)    I,II ve III   c)   III ve V   d)   I,III ve V   e)   II ve V

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi sınıf 5.1 maddeler için doğrudur?

        I.            Yanmaya yardımcı yükseltgen gaz maddeleridir

      II.            Zehirli yükseltgen maddelerdir

    III.            Potasyum Nitrat, Sodyum Nitrat ve bir Amonyum Tuzunun karışımları taşınabilir.

    IV.            Organik Perksitlerdir.

      V.            Amonyum Tuzu ile hipoklorid karışımları taşınamazlar.

 

a)      I ve II b)  I,II ve V  c)  II ve V d)  IV ve V e) III, IV ve V

 

21. Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli PGII ve PGIII olan katı maddeler için aşağıdaki OHK (IBC) lardan hangisi kullanılabilir?

a)      11C

b)      11A

c)       13H5

d)      11HZ2

e)      51H

22. Sınıf 2 kapsamındaki tehlikeli maddeler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

        I.            Tankta taşınabilirler

      II.            Soğutulmuş sıvılaştırılmış 3A,3O veya 3F sınıf koduna atamanayan gazlar taşınamazlar

    III.            Yalnızca basınçlı silindirlerde taşınır

    IV.            Daima yüksek basınçtadır

      V.            Dökme gaz halindedir.

 

a)       I ve IV  b)II ve V  c)  I ve III  d)  III,IV ve V  e) III ve IV

23. Aşağıdaki taşımalardan hangisini yapmak için şoförün ADR temel eğitimine ilaveten tankta uzmanlık eğitimi alması gerekir?

a)      UN 0386 numaralı maddeden toplam 10 ton ambalajlı taşınması

b)      UN 1362 numaralı maddeden dökme olarak taşınması

c)       UN 2912 numaralı maddenin 5 Kg. lık ambalajlarda taşınması

d)      UN 1931 numaralı maddenin tankta taşınması

e)      UN 1944 numaralı maddenin taşınması

25.ADR uyumluluk belgesi olan EXIII tipi bir römorkta 10 ton ağırlığında UN 0355 numaralım tehlikeli madde taşınmaktadır. Söz konusu römorku aşağıda verilen araçlardan hangisi çekebilir?

        I.            EXII                       a) II, IV b) II,III c) I,II d) IV e) Hepsi

      II.            FL

    III.            AT

    IV.            EXIII

      V.            OX

 

 

 

27. UN 2327 UN 2212 maddeleri aynı ambalajda paketlenmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

        I.            İç ambalajları taşımak için kullanılacak 4G kodlu harici ambalaj azami 100 Kg.lık ağırlığa sahip olabilir.

      II.            Her iki madde için de iç ambalajların kapasitesi 5 Lt/Kg. ı geçemez

    III.            UN numarası ambalajın karşılıklı iki yüzüne yapıştırılmalıdır

    IV.            Taşıma evrakı herbir maddenin toplam miktarına ilişkin bilgi içermelidir

      V.            Bu UN numarasına sahip tehlikeli maddeler birlikte paketlenmezler

 

a)      I ve II b) I ve III c) III ve IV d) I,II ve V e) Hepsi

28. Bir tanker içerisinde İzopropilizobütirat taşınmaktadır. Araca takılacak turuncu levha üzerindeki tehlike tanımlama ve UN numarası ne olmalıdır ve Tehlike ikaz levhası aracın nerelerine takılmalıdır?

a)      30/2405 taşıma biriminin iki yanına ve önüne ve arkasına

b)      30/2406 taşıma biriminin iki yanına ve önüne ve arkasına

c)       33/2406 taşıma biriminin iki yanına ve önüne ve arkasına

d)      33/2406 taşıma biriminin iki yanına ve arkasına

e)      Hiçbiri

29. PGII olan UN 3010 numaralı tehlikeli madde aşağıda kodu verilen hangi tankta taşınabilir?

a)      S4BH

b)      P10BH

c)       L4CH

d)      L2.65CH

e)      LGBH

31. Tünel kodu E olan bir tünelden aşağıdakilerden hangisini taşıyan araç geçemez?

a)      Tankta UN 1569 maddesi taşıyan araçlar

b)      10 kg. UN 0113 maddesi taşıyan araçlar

c)       Tankta UN 1239 maddesi taşıyan araçlar

d)      Dökme olarak UN 3147, PGIII olan madde taşıyan araçlar

e)      400 Lt. UN 1075 maddesini basınçlı tüplerde taşıyan araçlar

 

32. Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangilerinin sabit tanlarda taşınmasına izin verilir?

        I.            UN 1010

      II.            UN 1001

    III.            UN  2001

    IV.            UN 1517

      V.            UN 1067

 

 

 

33.Bir araçta ambalajlanmış olarak aşağıdaki tehlikeli maddeler taşınmaktadır.Bu araçta bulunması gereken yangın söndürücü miktarı nedir?

 

-  UN 0241  1 KUTU X 19 KG

-  UN 2033  2 KUTU X 25 KG

-  UN 2218 5 KUTU X 25 KG

-  UN 1345 300 PAKET X 25 KG

 

 

a.12 kg

b.8 kg

c.4kg

d. 2 kg

e. taşıma kategorisi olduğundan gereke yoktur.

 

 

34. UN 1082 numaralı tehlikeli madde ısı yalıtımlı sabit bir tank ile taşınmaktadır. Bu taşıma için tankın litre başına taşıyabileceği maksimum kütlesi ile bu tankın test basıncı ne kadardır?

a)      1,13 Kg. 15 bar

b)      0,93 Kg. 15 bar

c)       1,13 Kg. 17 bar

d)      0,98 Kg. 10 bar

e)      1,37 Kg. 17 bar

 

35. 6PB1 ambalaj kodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      Bu bir kompozit ambalajdır.

b)      Dışta alüminyum varile sahip, cam,porselen veya sert çömlek kaptır.

c)       Varilin azami kapasitesi 400 Lt. dir.

d)      İç kabın azami kapasitesi 60 Lt. dir.

e)      İç kabın azami net kütlesi 75 Lt.dir

36. UN 1970 numaralı soğutularak sıvılaştırılmış Kripton, araçüstü sabit tankta taşınmaktadır. Tankın ilk periodik muayenesinden sonraki periodik kontrolleri kaç yılda bir gerçekleştirilmelidir?

a)      12

b)      3

c)       10

d)      6

e)      9

37. UN 1008 numaralı tehlikeli maddeden 18000 kg.lık bir miktarı sabit tankta 225 bar basınçta taşınmaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      Taşıma yapılacak aracın ABS sistemi olmalıdır.

b)      Tankın 3 yılda bir periyodik muayenesi yapılmalıdır

c)       Bu taşıma için araçta drenaj mührü bulunmalıdır.

d)      Bu taşımacılık AT tipi araç ile yapılmalıdır

e)      Bu taşımacılıkta kullanılan tankın asgari 25174Lt su kapasitesi olmalıdır.

 

 

 

38. Aşağıdaki maddelerin hangisinde taşıma ünitesi başına madde sınırlaması vardır?

  1. UN 3356
  2. UN 0131
  3. UN 0404
  4. UN 1326
  5. UN 3223

 

a)      III ve IV   b)    II ve III    c)    II,III ve IV   d)   I ve II   e)    I,II,III ve V

 

39. Sürücüye verilmek üzere yazılı talimat hazırlanması, aşağıdaki hangi durumda zorunludur?

a)      UN 1198 numaralı tehlikeli maddeden 890 Kg.lık bir miktarda taşınmasında

b)      UN 1212 numaralı tehlikeli maddenin tankta taşıma yapılmasında

c)       UN 1345 numaralı tehlikeli maddenin tankta taşınmasında

d)      11HZ1 kodlu OHK da 700 Kg lık UN 1332 numaralı tehlikeli maddenin taşınmasında

e)      UN 2409 numaralı tehlikeli maddeden 1500 Kg.lık ambalajlı taşımalarda.

 

40. Bir Büyük ambalaj içinde 58 °C kaynama noktasına sahip bir madde var ise bu ambalajın maksimum doldurma oranı ne olmalıdır?

f)       a) Kapasitesinin %85’i

g)      b) Kapasitesinin %80’i

h)      c) Kapasitesinin %92’si

i)        d) Kapasitesinin %90’ı

j)        e) Kapasitesinin %94’ü

 

MEVZUAT

HİZMET YÖNETİM HEDEFLERİ
YÖNETİM POLİTİKASI
TMGD-13.12.2014 SINAV SORULARI
TMGD-13.12.2014 SINAV CEVAPLARI
TMGD 25.04.2015 SINAV SORU VE CEVAPLARI
TMGD 14.02.2015-18 SORU VE CEVAPLAR
TMGD 06.06.2015 SINAV SORULARI
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Alt İşverenlik Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
4857 Sayılı İş Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İdari Para Cezaları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
NEDEN ETHEM UĞUZ OSGB ?
Ethem UĞUZ | OSGB, Antalya İş Güvenliği, Antalya Osgb, Antalya Risk Analizi
"İşimizi gerçekten severek yapıyoruz."
"Disiplinli ve programlı çalışıyoruz."
Hizmet verdiğiniz sektör her ne olursa olsun, çalışma şartlarınız ne şekilde düzenlenirse düzenlensin; eğer o alanda başarılı olmak istiyorsanız mutlaka belli programlar çerçevesinde disiplinli bir şekilde çalışılması gerektiğine inanıyoruz. 
İş Güvenliğinde Ne Kadar Bilgilisiniz ?
CAPTCHA
Bu soru sizin bir insan olup olmadığınızı denetlemek ve otomatik spam gönderilerini önlemek içindir.
Resimli CAPTCHA
Resimde görünen karakterleri girin.